EMAIL: PASSWORD:    Register
 Forgot Password

การทำลายน้ำหรือ Watermark แยกออกเป็น 2 Process


21-05-2010 : 07:33:51 PM

ขั้นตอนแรก คือการนำภาพ หรือข้อความ Watermarkใส่เข้าไปในรูป ขั้นตอนนี้ไม่มีอะไรมากครับหลักมีอยู่ว่า Watermark ต้องไม่มีสีสันที่เด่นกว่าตัวภาพ ส่วนมากจะใช้วิธีลด Opacity จากนั้นก็วางตำแหน่ง Watermark ตามที่เราต้องการ

ขั้นตอนที่สอง คือทำอย่างไรให้ Watermark ไปอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการทุกครั้งโดยอัตโนมัติ โดยต้องไม่ชิดขอบมากเกินไป(ไม่สวย) เพราะในกรณีที่ต้องใส่ Watermark เป็น 100 รูปนี่การวางตำแหน่งแบบ Manual คงไม่ไหวเหมือนกัน

 เชื่อไหมครับว่าชั้นตอนที่2 นี้ยากที่สุด ลองไป Search  ดูบน Web จะมีแต่ขั้นตอนแรกเท่านั้น ไม่เคยมีใครเขียนถึงขั้นตอนที่2 ซึ่งสามารถนำเอาไปทำเป็น Action ใส่ Watermark กี่ร้อยกี่พันรูปก็ได้ตามที่เราต้องการ...

 

เริ่มขั้นตอนแรกกันเลย ในที่นี้ผมจะนำเสนอการทำ Watermark แบบ Tex โปร่งใสโดยใช้สีของพื้นหลังของภาพเป็นสีของตัวอักษรเพื่อตัดปัญหาเรื่องสีของตัวอักษรที่จะโดดเด่นกว่าตัวภาพ Watermark ที่ได้จะใช้ได้กับทุกภาพโดยไม่ต้อลด Opacity

มีทั้งหมด 3 วิธีด้วยกัน

  1. พิมพ์  Text  ตามที่เราต้องการ โดยใช้  Text Tool -> Create Work Part  -> Fill Path ด้วยสีขาว -> ปรับLayer Effect  ข้อดีคือได้เส้น Part  แบบ Vector ประโยชน์ของมันคือย่อขยายเท่าไรก็ได้ขอบเส้นไม่แตก ข้อเสียคือยุ่งยากมากซับซ้อน แต่ให้ผลที่เห็นความแตกต่างน้อยกว่าอีก 2 วิธีที่จะกล่าวต่อไป
  2. พิมพ์ Text  ตามที่เราต้องการ แล้ว Set ให้เป็น  Brush ->สีขาวปรับ Layer Effect ข้อดีคือสามารถปรับขนาด Brush ได้ตามต้องการเห็นขนาดที่เหมาะสมของ watermark ทันที ข้อเสียคือมันยังซับซ้อนอยู่ดีเพราะต้องสร้าง  Brushขึ้นมาก่อน และ การขยาย Brush มากๆอาจเห็นเส้นขอบที่แตกได้
  3. วิธีนี้ง่ายที่สุดใน 3 วิธีที่ค้นหามาคือ พิมพ์  Text  ตามที่เราต้องการ โดยใช้ Text Tool  พื้นสีขาว ->ลด  Fill Opacity ลงเหลือ 10% -> ปรับLayer Effect ข้อดีคือง่ายสุดครับ ข้อเสียคือขนาดของText อาจไม่พอดีกับความต้องการ อาจต้องปรับขนาดเพิ่ม-ลดใหม่ อาจเห็นเส้นขอบที่แตกได้


 


 

 

เป็นอันจบขั้นตอนที่แรก ครับได้ Watermark แบบ Tex ที่โปร่งใสใช้สีของพื้นหลังตามต้องการแต่มันลอยเท้งเต้งอยู่แบบนี้ไม่ดีเลยว่ามั๊ย... ซึ่งต่อไปก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่สอง คือทำอย่างไรให้ Watermark ไปอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการทุกครั้งโดยอัตโนมัติ

 

ขั้นตอนที่สอง  การวางตำแหน่ง Watermark พอคิดได้แล้วจะเห็นว่ามันง่ายนิดเดียวครับ

  • ใน  P/S มีคำสั่ง Align To Selection โดยเลือกจาก Menu  Layer -> Align To Selection จัดวางตำแหน่งให้อยู่ บนสุด , กลางภาพ , ลางสุด และจัดข้อความให้  ชิดซ้าย , กึ่งกลาง , ชิดขวา โดยต้องสั่ง 2 ครั้งให้ วางตำแหนางก่อน แล้วค่อยจัดข้อความตามหลัง
  • บางคนใช้คำสั่ง  Select > Select All (Ctrl+A) แล้วจึงใช้คำสั่ง  Align To Selection แต่ผลของมันคือมันจะวางภาพชิดขอบขวาหรือซ้ายเกินไป ไม่สวย
  • สำหรับผมนำมา Apply แค่เพียงเราใช้เครื่องมือ สร้าง Selection  แล้วค่อยใช้ Align To Selection จัดวางตำแหน่งข้อความให้แค่นี้ก็เรียบร้อย


ใช้คำสั่ง  Align To Selection ( Layer -> Align To Selection) โดยวางตำแหน่ง Bottom Edges ก่อน


 


 

จบครับ...บรรยายมาเสียยืดยาวเพียงเพื่อลำดับความคิดและขั้นตอนการทำงานอย่างถูกต้อง เพื่อนำไปทำ Action ได้

 สำหรับ Run Batch Processing  เพื่อทำลายน้ำเป็น ร้อยเป็นพันรูปได้ตามต้องการ

  • แล้วค่อยใช้  Align To Selection อีกครั้งหนึ่งความนี้เลือก  Right Edges ก็จะวางข้อความไว้ด้านล่างสุด มุมขวามือของตัวภาพ เว้นระยะตามที่ Selection ไว้ตามต้องการ

ตามตัวอย่าง

  • ผมสร้าง Selection เป็นสี่เหลี่ยมตามที่เราค้องการให้ห่างจากขอบภาพพอสมควร

รูปนี้เปลี่ยน Front เพิ่มขาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้เห็นถึงความโปรงใสของ watermark

ในที่นี้ผมปรับ Layer Effect  แต่  Drop Shadow + Bevel and Emboss ในหัวข้อ Contour เท่านั้นออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้

วิธีที่3ง่ายที่สุดมาเริ่มกันเลยดีกว่า

1. พิมพ์  Text  ตามที่เราต้องการ โดยใช้ Text Tool  พื้นสีขาว

2.ลด  Fill Opacity ลงเหลือ 10%

3. ปรับ Layer Effect ตามใจชอบเลยครับ