EMAIL: PASSWORD:    Register
 Forgot Password

การดูผลงานของสมาชิกเว็บไซต์


12-06-2013 : 10:52:20 AM

การดูผลงานของสมาชิกเว็บไซต์

  1. กด ไปที่ชื่อของสมาชิกเว็บ  จะแสดงผลงานทั้งหมดของสมาชิกเว็บท่านนั้น  เรียงผลงานจากที่มีผู้เข้าชมภาพมากไปหาน้อย
  2. เมื่อเข้าไปที่กระทู้  ด้านบนจะแสดงผลงานที่ผ่านมาของสมาชิกท่านนั้นๆ